MONA PETRUȚ -  despre justiţie
MONA PETRUȚ -  despre justiţie

MONA PETRUȚ - despre justiţie

@monapetrut

📢 În petiția online privind B0lC0TAREA RECENSĂMÂNTULUI, ce este reglementat neconstituțional prin OUG 19/2020, am scris câteva explicații cu privire la acest demers.
● Am explicat că RECENSĂMÂNTUL populației și locuințelor, programat pentru perioada martie-mai 2022 - conform actelor normative ulterioare adoptării OUG 19/2020 - este doar un PRETEXT pentru COLECTAREA DATELOR PERSONALE ale cetățenilor români şi informațiile vor fi folosite pentru VIITOAREA MONITORIZARE ELECTRONICĂ a fiecărui român, așa cum v-am tot atenționat, începând din luna iulie 2020, când am publicat petiția online intitulată ” OPRIȚI DIVULGAREA DATELOR PERSONALE ALE PACIENȚILOR!”.
● Guvernanții şi parlamentarii au refuzat şi REFUZĂ SĂ RESPECTE PREVEDERILE CONSTITUȚIONALE, deci, ROMÂNII TREBUIE SĂ REFUZE SĂ RESPECTE ACTELE NORMATIVE NECONSTITUȚIONALE.
● Noile informații, ce au legătură cu această petiție online, le voi publica pe pagina mea de Facebook şi în secțiunea cu „Anunțuri” la petiție, pe care o găsiți la acest link https://www.petitieonline.com/a/359112?u=187139 (cine va semna petiția online, ar fi util să bifeze că dorește să primească notificări pe e-mailul cu care îşi înregistrează semnătura).
⚠ Deocamdată, am publicat doar MOTIVELE DE NECONSTITUȚIONALITATE EXTRINSECĂ A OUG 19/2020, iar pentru a descoperi alte motive de neconstituționalitate extrinsecă și pentru motive de neconstituționalitate intrinsecă, va trebui să studiez amănunțit atât OUG 19/2020, cât și Legea 178/2020 și parcursul legislativ al acestei legi.
⚠ SCOPUL PUBLICĂRII PETIȚIEI ONLINE ESTE ACELA CA INFORMAȚIA SĂ AJUNGĂ LA CÂT MAI MULȚI ROMÂNI, ÎN TIMP UTIL, CHIAR DACĂ MOTIVELE PE CARE LE-AM PUBLICAT ACUM SUNT INCOMPLETE, DAR SUNT SUFICIENTE PENTRU A FI ÎNȚELEASĂ NECESITATEA BOICOTĂRII RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR, CE E ORGANIZAT IN PERIOADA MARTIE-MAI 2022.
🔴 Petiția online, intitulată „BOICOTEZ RECENSĂMÂNTUL populației și locuințelor, reglementat prin OUG NECONSTITUȚIONALĂ!”, am publicat-o la acest link: https://facebook.com/story.php........?story_fbid=2515
📢 Informațiile juridice din petiția online pot fi folosite la instanțele judecătorești, în scopul sesizării Curții Constituționale (CCR).
📢 Un cetățean poate contesta o OUG numai dacă o încalcă şi dacă e sancționat❗
https://www.facebook.com/38892........2984574813/posts
🟪 INFORMAȚIILE NOI le public pe această pagină, cu denumirea "MONA PETRUȚ - despre justiție şi injustiție", apoi le menționez în postarea pe care am fixat-o în partea de sus a paginii, la acest link: https://www.facebook.com/38892........2984574813/posts
📢 VOM REUŞI SĂ ÎI ÎNVINGEM PE NEMERNICII ĂŞTIA DE POLITICIENI INCOMPETENȚI ŞI IRESPONSABILI, numai dacă ne mobilizăm, ca să acționăm cât mai mulți în aceeaşi direcție şi cu acelaşi scop❗
📢 FIȚI CURAJOŞI, VIGILENȚI ŞI PERSEVERENȚI❗
~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~~

👉🏻 CONŞTIENTIZAȚI CARE ESTE REALITATEA DIN ROMÂNIA ŞI NU MAI TRĂIȚI CU ILUZII❗
👉🏻 Până vom scăpa de nemernicii ăştia trădători, care au pus stăpânire pe România şi pe banii românilor ca şi cum ar fi moştenire de la rudele lor, FIECARE ROMÂN TREBUIE SĂ SE IMPLICE ÎMPOTRIVA ILEGALITĂȚILOR ŞI ABUZURILOR, conform propriilor posibilității❗
👉🏻 NU mai aşteptați să vă apere ALȚII, ci încercați să înțelegeți ceea ce se întâmplă în România, mobilizați-vă împreună cu cei care gândesc la fel ca voi şi învățați să acționați❗
👉🏻 NU vă mai bazați pe cei care sunt plătiți din bani publici, fiindcă v-am tot explicat că ei îşi primesc veniturile lunare, şi dacă nu fac nimic sau numai dacă se apără între ei şi chiar dacă execută ordine nelegale❗
~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~~

V-am tot explicat că orice ÎNSCRIS, în care vă exprimați UN REFUZ, poate fi FOLOSIT ÎMPOTRIVA VOASTRĂ.
NU vă lăsați manipulați❗ Invocați DREPTUL LA TĂCERE❗

#MonaPetruț

➡ Dacă vă exprimați REFUZUL într-un ÎNSCRIS sau FAȚĂ DE MARTORI, înseamnă că vor exista probe pentru dovedirea refuzului.
️ În urmă cu 6 ani, am publicat o sentință definitivă în care judecătoarea a explicat că REFUZUL TREBUIE DOVEDIT CU PROBE PERTINENTE, nefiind suficient că polițistul a consemnat în procesul-verbal că ar fi existat un refuz, adică, cel care pretinde că a fost refuzat, trebuie să aibă DOVEZI concrete şi pertinente cu privire la EXPRIMAREA REFUZULUI: https://facebook.com/MonaPetru....t/posts/777285102405
《Referitor la contravenţia constând în REFUZUL PETENTEI DE A PREZENTA DOCUMENTELE, martorul O.C., a cărui declaraţie instanţa o consideră mai obiectivă decât cea a martorului G.V., întrucât nu a fost implicat direct în incident, spre deosebire de cel de al doilea martor, a precizat şi faptul că nu a observat ca agentul constatator să fi cerut petentei să prezinte actele, astfel încât SE CONCLUZIONEAZĂ CĂ PETENTA NU A FOST PUSĂ ÎN SITUAŢIA DE A REFUZA PREZENTAREA ACESTORA.
Prin urmare, ŞI ÎN PRIVINŢA ACESTEI CONTRAVENŢII SE CREEAZĂ DUBIU, CE PROFITĂ PETENTEI, PROCESUL VERBAL NEFIIND TEMENIC şi sub aspectul contravenţiei prevăzute de art.35 alin.2 din OUG 195/2002.
Raportat la cele arătate în precedent şi AVÂND ÎN VEDERE PREZUMŢIA DE NEVINOVĂŢIE DE CARE SE BUCURĂ PETENTA potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, PREZUMŢIE CARE POATE FI RĂSURNATĂ DOAR PRIN PROBE PERTINENTE, INSTANŢA REŢINE CĂ PETENTA NU SE FACE VINOVATĂ DE SĂVÂRŞIREA CONTRAVENŢIILOR REŢINUTE ÎN SARCINA SA ŞI, prin urmare PROCESUL VERBAL seria PCA nr.3482948 din 13.01.2008 NU ESTE TEMEINIC.
Din toate aceste considerente INSTANŢA VA ADMITE PLÂNGEREA formulată de către petenta P.N.M., în contradictoriu cu IPJ Hunedoara şi VA ANULA PROCESUL VERBAL seria PCA nr.3482948 din data de 13.01.2008, CU CONSECINŢA EXONERĂRII PETENTEI DE LA PLATA AMENZII de 500 lei ŞI A ÎNLĂTURĂRII SANCŢIUNII COMPLEMENTARE a celor 7 puncte de penalizare. 》
~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~

‼️📢️‼️ B0IC0TAȚI RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ŞI LOCUINȚELOR, reglementat prin OUG 19/2020 NECONSTITUȚIONALĂ: https://facebook.com/story.php....?story_fbid=25160790
‼️📢️‼️ SEMNAȚI PETIȚIA ONLINE şi DISTRIBUIȚI INFORMAȚIILE DESPRE PETIȚIE, ca să îi demonstrăm Avocatului Poporului că SUNTEM MULȚI ŞI VOM BLOCA INSTANȚELE JUDECĂTOREŞTI CU PLÂNGERI CONTRAVENȚUONALE, CA SĂ SESIZĂM NOI CCR, DACĂ AVP NU SESIZEAZĂ CCR CU PRIVIRE LA OUG 19/2020!
➡️ Avizul NEGATIV al Consiliului Legislativ, solicitat in 05.02.2020 (!!!) pentru OUG 19/2020 PRIVIND RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ŞI LOCUINȚELOR: http://www.cdep.ro/proiecte/20....20/100/10/0/cl151.pd
➡️ OUG 19/2020, PRIVIND RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ŞI LOCUINȚELOR, A FOST ADOPTATĂ IN 04.02.2020 (😡😡😡): https://legislatie.just.ro/Pub....lic/DetaliiDocument/
✅ Decizia CCR 50/2022: https://www.ccr.ro/.../uploads..../2022/03/Decizie_50_
《49. Mai mult, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a subliniat că „termenul în care trebuie exprimat punctul de vedere al Consiliului Legislativ curge de la DATA înregistrării la Consiliul Legislativ a solicitării de avizare a proiectului de act normativ. NU este suficient ca solicitarea de aviz privind proiectul de ordonanţă de urgenţă să fie înregistrată la Secretariatul General al Guvernului în ziua emiterii ordonanţei de urgenţă şi să se considere că de la această dată curge termenul de emitere a avizului, ci ea trebuie dublată, în mod obligatoriu, de înregistrarea solicitării la Consiliul Legislativ ÎNAINTE de emiterea ordonanţei de urgenţă, pentru că altfel s-ar compromite chiar rolul Consiliului Legislativ, deoarece ar putea apărea situaţia ca la momentul primirii solicitării de aviz actul normativ să fi fost DEJA ADOPTAT.” Prin urmare, atât solicitarea avizului, cât și înregistrarea acestei solicitări la Consiliul Legislativ trebuie să aibă loc ÎNAINTE de emiterea ordonanţei de urgenţă a Guvernului.》
~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~~

image

CONTESTAȚI, la instanțele judecătoreşti, FACTURILE de energie electrică şi de gaze naturale, fiindcă sunt NEconstituționale ORDONANȚELE DE URGENȚĂ în baza cărora sunt stabilite şi calculate tarifele❗ Cereți sesizarea CCR❗

👇 1️⃣ 👇
● Prin OUG 1/2020, Guvernul, pe care il conducea Şică Orban, A ABROGAT prevederi din OUG 114/2018.
● OUG 1/2020 a fost adoptată in 06.01.2020 (https://legislatie.just.ro/Pub....lic/DetaliiDocument/ iar AVIZUL Consiliului Legislativ a fost solicitat abia in ziua următoare, la data de 07.01.2020 (http://www.cdep.ro/proiecte/20....20/000/10/4/cl25.pdf
● Fişa pentru OUG 1/2020 la Camera Deoutatilor:
PL-x nr. 14/2020
http://www.cdep.ro/pls/proiect....e/upl_pck2015.proiec
● Decizia CCR 50/2022: https://www.ccr.ro/.../uploads..../2022/03/Decizie_50_
《49. Mai mult, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a subliniat că „termenul în care trebuie exprimat punctul de vedere al Consiliului Legislativ curge de la DATA înregistrării la Consiliul Legislativ a solicitării de avizare a proiectului de act normativ. NU este suficient ca solicitarea de aviz privind proiectul de ordonanţă de urgenţă să fie înregistrată la Secretariatul General al Guvernului în ziua emiterii ordonanţei de urgenţă şi să se considere că de la această dată curge termenul de emitere a avizului, ci ea trebuie dublată, în mod obligatoriu, de înregistrarea solicitării la Consiliul Legislativ ÎNAINTE de emiterea ordonanţei de urgenţă, pentru că altfel s-ar compromite chiar rolul Consiliului Legislativ, deoarece ar putea apărea situaţia ca la momentul primirii solicitării de aviz actul normativ să fi fost DEJA ADOPTAT.” Prin urmare, atât solicitarea avizului, cât și înregistrarea acestei solicitări la Consiliul Legislativ trebuie să aibă loc ÎNAINTE de emiterea ordonanţei de urgenţă a Guvernului.》
👇 2️⃣ 👇
● Detalii despre OUG 84/2021 am scris in 31.08.2021, la acest link: https://m.facebook.com/.../a.1....072728.../2348385331
● OUG 84/2021 a fost adoptată in 06.08.2021: si fişs pe site-ul Camerei Deputatilor este PL-x nr. 392/2021: http://www.cdep.ro/pls/proiect....e/upl_pck2015.proiec
~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~~